36 Aya Varan Vade Seçeneği 70.000 TL’ye Finansman Desteği

36 Aya Varan Vade Seçeneği 70.000 TL’ye Finansman Desteği

36 Aya Varan Vade Seçeneği 70.000 TL’ye Finansman Desteği

Kampanya Detayları

Kampanya Koşulları

1. 1000 TL -70.000 TL arasındaki alışverişleriniz için Hızlı Finansman başvurusu yapabilirsiniz.

2. Kampanya kapsamında; belirlenen tarih aralığında Türkiye Finans banka kartı ile her ay 2.500 TL tutarında harcamasını gerçekleştiren ve Kredi kullanım gününde Bankadan Finansman Güvencesi Sigortası (FGS) yaptıran müşterilerimize kâr payı iadesi yapılacaktır.

3. Banka, kampanya süresi boyunca, kampanyadan yararlanan ve yararlanacak olan müşterilerin, kar payı iadesi için banka kartından yapması gereken harcama tutarını, dönemin ekonomik koşullarını değerlendirerek değiştirme hakkını saklık tutar.

4. Kampanya kapsamında iade edilmesi gereken kâr payı, taksit ödemesi yapılan ayı takip eden ay içerisinde yasal vergiler olan KKDF ve BSMV tutarları da dâhil edilerek hesaplanacak ve bankaya ödenmiş olan tutar kadarı iade edilecektir. Taahhüt şartlarını sağlamayan müşterilerin iade işlemi gerçekleşmeyecektir.

5. Kâr payı iadeleri aylık olarak değerlendirilecektir. Müşterinin taahhüt edilen harcama tutarının altında harcama yapması durumunda ilgili ay için kâr payı iadesi yapılmayacaktır.

6. Finansman süresi boyunca Finansman Güvencesi Sigortasının (FGS) aktif olması ve iptal edilmemesi gerekmektedir. Sigorta poliçesinin süresi finansman vadesini kapsadığı için 1 (bir) defaya mahsus poliçe bedeli alınır.

7. Banka kartından yapılan harcamaların tamamı POS ödeme yöntemi ile yapılmalıdır. Banka kartı ile POS üzerinden yapılan fatura ödemeleri harcama sözüne dâhildir. Fatura ödemeleri de dâhil olmak üzere hesaptan yapılan tüm ödemeler harcama sözü kapsamına girmez. Hesaba verilecek otomatik Ödeme talimatı harcama sözüne dahil edilmeyecektir. 

8. Aynı ay içerisinde birden fazla taksit ödenmesi durumunda sadece ödenmesi gereken ilk taksit için kâr payı iadesi yapılır. Aynı ay içerisinde ödenen diğer taksitler iade yapılmaz.

9. Kampanya kapsamında finansman kullanan müşterilerimiz, taksit aylık ödemelerini kampanya için tanımlanan oran üzerinden, taksitleri ve kâr payları ile birlikte olacak şekilde yapacaklardır.

10. Müşterinin, bildirilen ödeme planındaki taksit tutarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Taksit tarihi geldiğinde taksit tutarını ödemeyen ve gecikmeye giren müşterilere vergiler dâhil kâr payı iadesi yapılmayacaktır. Taksit gününün 1 (bir) gün geçmesi durumunda ilgili ayın kâr payı iadesi yapılmaz. Sonraki taksit ödemelerinde kampanya koşulları sağlanır ise kampanya koşullarının sağlandığı ay için kâr payı iade hakkı kazanılabilir.

11. Müşteri finansman ödemesini tamamlamadan aynı kampanyadan tekrar yararlanamaz.

12Aynı ay içinde birden fazla taksit ödenmesi durumunda sadece ilgili ayın kar ve vergileri iade edilecek olup, ödemesiz geçen ayların karı ve vergileri iade edilmeyecektir.

13. Taksitlerini düzenli ödeyen ve yukarıdaki şartları sağlayan müşterilerimizin ödedikleri taksit tutarları içinde yer alan kâr payları kredinin bağlı olduğu hesaba iade edilecektir.

14. Her müşteri bu kampanyadan sadece 1 defa faydalanabilir.

15. Kampanyada 3 ay erteleme yoktur.

16. Müşterinin iadesini alabilmesi için taksiti ödediği ayın 1’i ve 31’i arasında Debit Karttan 2.500 TL harcama yapması ve Finansman Güvence Sigortasının aktif olması durumunda müşterinin hesabına iadeler sağlanacaktır.

 

Finansman tutarınıza göre uygulanacak yasal vade sınırları aşağıdaki gibidir.

Kampanya kontrolleri müşterinin finansman taksitini ödediği aya bakılarak yapılır. Şartları yerine getiren müşterilere, taksiti ödediği ayı, takip eden ayın 10-20'in de müşteriye Kâr payı iadesi vergiler dâhil yapılır.

Divanev Divanev bir Yataş Grup markasıdır
© 2024 DivanEv. Tüm Hakları Saklıdır.